Tuesday, July 16, 2013

Jumalan lapsia

Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
Room. 8:16


Herra kiitos että minun ei tarvitse osoittaa kelpaavani sinun lapseksesi. Jos se olisi minusta kiinni en varmasti siinä onnistuisi. Kiitos että sinun henkesi tekee sen minun puolestani ja minut on sinun armostasi pelastettu, ei itseni ansiosta.
Kiitos siitä vapaudesta joka se minulle antaa. Vapaudesta olla oma itseni ja elää sinun kanssasi joka päivä, amen.

No comments:

Post a Comment