Friday, November 29, 2013

Tulevaisuutta hahmottamassa

Hankkeen edustajat kokoontuivat yhdessä läänin opetushallinto Nr 1 johtajan ja inklusiivisen ja erityisopetuksen johtajan kanssa sekä kansallisen näkövammaisten järjestön FENCEn edustajien kanssa.
Paikallisella yhteistyöntekijällämme FACElla on yhteistyösopimus näiden kahden tahon kanssa. Paikalla olikin FACEn puheenjohtaja, Rolando Escola, joka on myös hankekoordinaattorimme.
Kokouksen tarkoituksen oli kuulla kaikkia edustajia työn edistymisestä.
Jokainen taho vakuutti sitoutuneena vammaisten ja oppimisvaikeuksia omaavien oppilaiden opetukseen, sekä inkluusiossa että erityisopetuksen parissa.
Opetushallituksen johtaja, Ruben Calapucha, kertoi kaksikielisen opetuksen yhdistyneen espanjankielisen opetuksen kanssa joten nyt hänen vastuullaan oli paljon laajempi alue ja monia uusia tarpeita ja haasteita, myös erityisopetuksen alueella. Calapucha kertoi myös opetusministeriön hyväksyneen rahoituksen erityisopettajan työsopimusten jatkamiseen ja jopa uusien palkkaamiseen. Hän pyysi hankkeen edustajia suosittelemaan opettajia jotka ovat täyttäneet työtehtävänsä jotta heidän työsopimuksensa voitaisiin uusia. Samoin hankkeen tulee jättää raportti opettajista jotka eivät ole toimineet työssään toivotun mukaisesti jotta näiden opettajien työsopimusta ei uusittaisi.
Hanke on myös yhteistyössä inklusiivisen ja erityisopetuksen ohjelman koordinaattorin, Jenny Tapuyn, kanssa esittänyt pyynnön ohjelman laajentamisesta 15 uudelle koululle. Kaikki tämä on otettu huomioon jotta voitaisiin palkata uusia opettajia erityisopetusta varten.
FENCEn edustaja, DECSEDIV-hankkeen koordinaattori Edgar Garcia, kertoi järjestön tahdosta laajentaa työtä Ecuadorin viidakkoalueella ja he sitoutuivat tukemaan erityisopettajien koulutusta näkövammaisten alueella. FENCE tulee myös tekemään yhteistyötä hankkeen kanssa jotta alueen näkövammaisten vertaisjärjestöt vahvistaisivat ja jotta viidakkoalueella, erityisesti alkuperäiskansojen keskuudessa, syntyisi uusia vertaisjärjestöjä alueille joilla niitä ei vielä ole. 
Garcia myös mainitsi että samanlaista tukea kuin Napon Opetushallituksen johtaja on luvannut on hyvin vaikea löytää koko maan tasolta. Hän onnitteli sekä hanketta että opetushallitusta työstä vammaisten parissa ja pyysi viranomaisten tukea sen laajentumisesta yhä suuremmalle alueelle.

No comments:

Post a Comment